Odškodnění - specialisté na náhradu škody na zdraví

Společnost ochrany odškodnění, s.r.o. je ryze česká společnost, která se zabývá výhradně náhradou škody na zdraví (odškodnění). Naším posláním je pomáhat poškozeným v těžkých životních situacích a poskytnout jim odborný servis při uplatňování nároků na náhradu škody či pojistné plnění.

Naše specializace: úraz při dopravní nehodě / pracovní úraz / nemoc z povolání / pochybení lékaře / úraz ve škole / jiná škoda na zdraví / úrazové a životní pojištění / ochrana osobnosti.

Jsme si plně vědomi toho, že škoda na zdraví patří v lidském životě k té nejhorší možné události, proto pro naši společnost pracují jen špičkoví odborníci nejen na právní odvětví náhrady škody, ale také na komunikaci a mezilidské vztahy. K našim klientům přistupujeme s maximální péčí, úctou, profesionálně a lidsky, abychom v nejtěžších životních chvílích byli pro ně oporou.

Jakékoliv odškodnění zdraví ani blízkou osobu nevrátí, nicméně alespoň dokáže zmírnit následky utrpěné újmy či pomůže vrátit se zpět do života. Bohužel, je známou praxí, že pojišťovny se snaží kontaktovat poškozeného ihned po úraze a zabránit mu, aby věc mohl prodiskutovat s nestrannými odborníky. Proč se tomu tak děje je zřejmé, pojišťovny jsou obchodní společnosti, kterým jde především o zisk a úspory na pojistných plněních při platbě za odškodnění mohou být značné. Poškozenému vyplatí pouze tzv. nespornou částku a pokud si poškozený nezajistí odborné poradenství, ani se nedozví, na co vše měl nárok a jak velké odškodnění mohl získat.

Veškeré konzultace jsou u nás zdarma, nebereme ani žádné zálohy předem. Díky naší specializaci dokážeme poškozeným vymoci mnohonásobně vyšší odškodnění, než kdyby nárok uplatňovali sami nebo pomocí nespecializovaného právního zastoupení.

Jsme odborníci, kteří tu jsou pro Vás, neváhejte a obraťte se na nás včas a získejte tak náležité odškodnění.